فهرست

پیام تبریک دکتر پیام کبیری به مناسبت روز کتابدار

دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات انتشارات علمی وزارت متبوع، طی ارسال نامه ای مراتب تقدیر و تشکر خود را از کتابداران و شاغلین کتابخانه ها و بخش های اطلاع رسانی دانشگاه اعلام فرمودند...

تشکیل کمیته راهبردی ارتقاء وب سایت دانشگاه

دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه از تشکیل کمیته راهبردی ارتقای وب سایت دانشگاه خبر داد: ایشان هدف اصلی این کمیته را تلاش برای ارتقاء کیفی و فنی پورتال دانشگاه بیان کرده و اذعان داشتند

اولین همایش دستاوردهای پژوهشی در حوزه اداری- مالی

اولین همایش دستاوردهای پژوهشی در حوزه اداری - مالی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 6 شهریور 1393 برگزار خواهد شد .رئیس همایش جناب آقای دکتر مظفر ربیعی و دبیر همایش جناب آقای دکتر محمود حاجی احمدی میباشند. جهت دریافت کلیه اطلاعات و فایلهای مربوط به همایش کلیک کنید

همایش هماهنگی جهت توسعه سپاس در راستای طرح تحول نظام سلامت با حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و کارشناسان مربوطه در تاریخ 13/3/93 و در محل وزارت بهداشت برگزار شد :

در این همایش دکتر ریاضی مدیر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ، ضمن خوشامد گویی اهداف همایش را تشریح نمودندو در ادامه خانم مهندس عابدیان ، در خصوص اقدامات انجام شده در همراستایی سپاس با طرح تحول نظام سلامت توضیحاتی ارائه دادند و بعد از بحث و بررسی در خصوص سیستم های ارتقا، کیفیت ، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری ، اقدامات انجام شده در خصوص سامانه 1590 توضیح داده شد.

سامانه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه راه اندازی شد

جناب آقای دکتر یمین فیروز دبیر کمیته مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه خبر داد:« در راستای اطلاع رسانی دقیق و به موقع فعالیت ها، عملکرد و نتایج اجرای طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل به شهروندان و عموم مردم، سامانه اطلاع رسانی این ستاد به آدرس زیر راه اندازی شد: