فهرست

حضور تیم واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشن مارمه فیروزجا شهرستان بابل

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل «دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»، تیم اعزامی از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشن مارمه منطقه فیروزجا حضور داشتند و برای اهالی منطقه خدماتی از قبیل واکسیناسیون علیه کرونا، کنترل فشارخون و دیابت ارائه دادند.