فهرست

همكاران دفتر حقوقي

شماره های تماس همكاران دفتر حقوقي دانشگاه علوم پزشکی

 نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي

 سمت

 فعاليتها

تلفن( آزاد-داخلي-همراه) فاكس email 

حمزه عليزاده

كارشناس حقوق

مسئول دفتر حقوقي

جمع آوري و بررسي و تنظيم اطلاعات جهت استفاده در متن لوايح دفاعيه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در مراجع صلاحيتدار تهيه متن قراردادهاي منعقده شركت در جلسات ، استماع اظهارات و رسيدگي به دعاوي  و رد و يا قبول آن 322947212-296
كاظم مرادي

کاردانی

متصدي امور دفتري

  جمع آوري اطلاعات و مدارك تشكيل پرونده پيگيري 322947212-296

  

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی بابل ،در حال حاضر تستهای غربالگری برای سرطانهای شایع در کشور توسط پزشکان انجام می شود و به علت هزینه های بالای این برنامه و امکانات زیادی که نیاز دارد مراکز بهداشتی نمی توانند آن را انجام دهند.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /70 /18
دکتر مطلب نژاد ششمین سال غربالگری رایگان سرطان دهان را خدمتی شایسته از دانشکده دندانپزشکی بابل دانست

دکتر مطلب نژاد ششمین سال غربالگری رایگان سرطان دهان را خدمتی شایسته از دانشکده دندانپزشکی بابل دانست

دکتر مینا مطلب نژاد سرپرست تخصصی بخش دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل در مصاحبه با روابط عمومی دانشکده اذعان داشت یکی از خدمات بسیار مهم در حوزه سلامت عمومی جامعه، سلامت دهان و دندان است.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /91 /18