فهرست

معاونت بهداشتی

شماره های تماس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

شماره تماس های مستقیم معاونت بهداشتی

 ردیف نام مرکز  شماره مستقیم
 1  امیرکلا 1  32340760
 2  امیرکلا 2  32340044 
 3  سرپل محمد حسن خان  32202470 
 4  رضیاکلا  32331070 
 5  بهمن 22 32291111   
 6  چهارشنبه پیش  32332089 
 7  شهید رستمی 32271400 
 8  سیدجلال  32222202 
 9  زینبیه 32374646 
 10  شهید ذاکریان  32331097 
 11  ترک اعتیاد  32322610-32325580 
 12  شهید بزار  32254019  
 13  سیاهکلا محله  32231351 
 14  موسی الرضا (ع)  32223098 
 15باد شهدای گمنام   32233080
 16  شهید مدرس  32333288-32365403 
 17  دهک  32274665 
 18  گرجی آباد  32256557 
 19  انبارکلا - سیدجلال  32286456 
 20 صلحدارکلا   32523001 
 21  امیرکلا ازدواجی  32349855 
 22  امیرکلا ژنتیک  32345874 
 23  گرجی اباد جدید   32260798
 24  گتاب  34352208 
 25  خشرود پی  32522266  
 26  گلوگاه  32722205 
 27  دیوا  32542221 
 28  عالی زمین  36352330 
 29  درویش خاک  32124434 
 30  نوشیروان کلا  36352670 
 31  ناریوران  32752775 
 32  آهنگرکلا  36322525 
 33  امین آباد  32382288 
 34  احمد چاله پی  36362100 
 35  بیشه سر بالا  31332714 
 36  درونکلای شرقی  33372392 
 37  پیچاکلا  31382428 
 38  گنج افروز  32153307 
 39  درازکلا  36332204 
 40  سیدکلا  33322280 
 41  کلاگرمحله  36382744 
 42  دونه سر  34362750 
 43  سلطان محمد طاهر  31372211-31372023 
 44 فیروزجاه   32802060 
 45 آموزشگاه بهورزی   32255709 
 46 وازکتومی کلا   32350666 
 47  دیابت شهید رستمی  32042570 
 48 تالاسمی   32340144 
 49  درزی کلای بزرگ  36342972 
 50 درزی کلا آخوندی   32143207 

 

شماره تلفن های مسئولین واحدها

 
 ردیف  واحد  مسئول  شماره تماس مستقیم
 1  معاون بهداشتی دکتر اشرافیان   32332971
 2  معاون مالی و اجرایی  مهندس هدایتی  32333088
 3  معاون فنی  دکتر اژدری  32332971
 4  اداری و حسابداری  رسول زاده  32332870
 5  گسترش شبکه  قنبری  32365734
 6  بهداشت محیط و حرفه ای  گودرزی  32323298
 7  کارپردازی و فنی ساختمانی ذبیح اللهی و روشن   32363878
 8  بهداشت مدارس  پورعلی  32323285-32364616
 9  آموزش بهداشت  دکتر اژدری  32368443
 10  ارتقا کیفیت و امور دارایی  نصرالله پور و دکتر رمضانی  32360094
 11  پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  دکتر حبیب زاده  32361045
 12  پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  خانم دکتر فلاح  32331133
 13  پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  -  32325625
 14  بسیج  پورعلی  32363877
 15  شرکت تعاونی  حمزه  32361077-32324494
 16  حراست و فاکس ذولفقاری   32339403
 17  رئیس دفتر و فاکس صاحبیان   32363875
 18  بهداشت خانواده هانم دکتر بیانی   32363879
 19  آزمایشگاه  دکتر صادق  32312861
 20  نگهبانی واطلاعات  -  32314038
 21  نقلیه  آقای مصطفی پور  32364637
 22  تلفنی مرکزی  - 9-32332876
 23  تلفنی مرکزی  -  32333875
 24  تلفنی مرکزی  -  32363876
 25  دندانپزشکی  -  32364713
 26  خدمات  -  32323285
 27  شیردهی  -  32368443
 28  کارپردازی   -  32312362

 

شماره تماس های داخلی معائنت بهداشتی

 
 ردیف  نام واحد و مسئول   شماره تماس داخلی
 1  معاون بهداشتی- دکتر امیری  184
 2  معاون فنی- دکترموعودی  185
 3  معاون اجرایی- مهندس هدایتی  187
 4  منشی دفتر- اقای امین زاده  186
 5  منشی- اقایان قاسم زاده و اصغری  189
 6  رئیس امور اداری-اقای رسول زاده  124  
 7  کارگزینی- آقایان حسین پور و فرج پور  129
 8  کارگزینی- خانم ها اکبرزاده وذکریایی و صادقیان  128
 9  ماشین نویسی  125
 10  دبیرخانه- خانم ها کجوری وکاظمی و آقایان قلی تبارو احمدی  126 
 11  بایگانی- آقایان رضاپور وشجعان وجانعلی پور و گرجی  127 
 12  پیشگیری- آقای دکتر حبیب زاده  162 
 13

پیشگیری- خانم دکتر واثقی

 160 
 14  پیشگیری- خانم دکتر فلاح  152 
 15  پیشگیری- آقای طالشی وجفرنیا  168 
 16  پیشگیری- خانم دکتر شور و نورباران  158 
 17  پیشگیری- خانم قلبی و روشنی  159 
 18  پیشگیری- آقای خلیل پور وپیاده روحی   ملک زاده

 161 

 19  پیشگیری- خانم اسدی  118 
 20  پیشگیری- مشاور شیر  170 
 21  پیشگیری- تیروئید خانم مهدی پور  139  
  22 پیشگیری- زنجیره سرما  130
 23  پیشگیری- واکسیناسیون  157  
 24    بهداشت محیط- دکتر میرزایی  119 
 25  بهداشت محیط- آقای مهندس میرزایی  169 
 26  بهداشت محیط- خانم روشن و قاسمیان  192 
 27  بهداشت محیط- خانم کجوری و بهزادی و عبدالله تبار 114 
 28  بهداشت محیط- آقای حسینی و شجائیان و مجتبوی  193 
 29  بهداشت محیط- آقای گودرزی و خدادادیو عباس زاده  117 
 30  بهداشت محیط- آقای بیکایی وصالحی و للهی  123 
 31  بهداشت محیط- آقای فلاح و رحیمی  115 
 32  ازمایشگاه- اب خانم طبری نیا و رضایی  170 
 33  آما-ر آقایان نصرالله پور و دارابی و اصغرپور  121-141 
 34  امور دارویی-  آقای دکتر رمضانی   166
 35  امور دارویی- خانم قربان زاده  142 
 36  بهداشت خانواده- خانم دکتر بیانی  183 
 37  بهداشت خانواده- خانم صادقی و کلاهی/ حسن جان زاده  140 
 38  بهداشت خانواده-  خانم رضایی و هژبری و آقای فغان پور  196 
 39  حسابداری- آقای اوصیا  146
 40  حسابداری- خانم غافری و درزی و جغفرتبار  151  
 41  حسابداری- خانم نیارمی  147 
 42  حسابداری- آقای طاهری و علی نعمت پور  150  
 43  حسابداری- آقای برجعلی نعمت پور و اسدپور و محمدزاده  149 
 44  حسابداری- آقای غلام نیا و احمدی و باعث  148 
 45  کارپردازی- آقای ذبیح اللهی  155 
 46  کارپردازی- آقای افشون و نیک بین وصالحی و حسن نژاد و ابراهیم پور  180
 47  حراست-  آقای ذولفقاری و منصوری فر  154
 48  فنی ساختمان- آقایان  روشن و ابراهیمی و آهنگری  194
 49  تاسیسات- آقایان ابراهیمی و حیدری و منصف 153 
 50  آموزش بهداشت- آقایان دکتر اژدری و اکبر نژاد و خبیری و ب176ابازاده و ریحانیان و حسن پور و نوروزی  
 51  آموزش- بهداشت آقای خطاطی  171
 52  آزمایشگاه-  آقای ایزدشناس  136  
 53   آزمایشگاه- خانم غلام حسین زاده و باقری  131  
 54   آزمایشگاه- خانم شاکرزاده  113  
 55   آزمایشگاه- آقای دکتر صادق و ذولفقاری  135
 56   آزمایشگاه- خانم ابراهیمی و جعفری و نیک خصال  132 
 57   آزمایشگاه- آقای بابایی  134 
 58   آزمایشگاه- خانم محسن زاده  133 
 59  گسترش شبکه- آقای قنبری  144 
 60   گسترش شبکه- خانم موسوی و کریم پور  145 
 61   گسترش شبکه- آقای رمضانی  164 
 62   گسترش شبکه- آقای رحمتی و رمضانیان  112 
 63   گسترش شبکه- آقای فنایی و ملکیان  178 
 64  دهان و دندان- آقای دکتر حسن پور و زواره ای 190 
 65   بهداشت- مدارس مسئول واحد  137 
 66

 بهداشت- مدارس خانم رجبعلیان و رمضانی

 138 
 67  بهداشت- درمان خانم زاهد پاشا و آقابزرگ زاده  174 
 68  خدمات- آقای پورعلی و آذرنگ و وسینه  116 
 69  نقلیه- آقای قلی زاده  143 
 70 نقلیه- آقای مصطفی پور  173 
 71  فتوکپی  191 
 72  شرکت تعاونی  163 
 73  اطلاعات و نگهبانی- آقای موسی زاده و حیدری و نائیجی  120 
 74  تلفنخانه  197-198