فهرست

برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیستمین شب ماه رمضان مصادف با ۲۵ خرداد در مسجد فاطمه الزهرا(س) روستای کمانگر کلای مرکزی

اجرای طرح سی شب سی مسجد اعزام گروه پزشکی تخصصی وعمومی (آموزشی و درمانی) جهت ویزیت رایگان به مساجد شهرستان بابل در شب های ماه مبارک رمضان

ادامه برگزاری طرح سی شب سی مسجد در نوزدهمین شب ماه رمضان مصادف با ۲۵ خرداد در مسجد فاطمه الزهرا(س) روستای کمانگر کلای مرکزی با حضور پزشکان، پرستاران و ماما ها

اسامی پزشکان در شب بیستم ماه رمضان :

پزشک عمومی آقای دکتر سالاریه، پزشک متخصص جراح عمومی آقای دکتر زاهدیان، پزشک فوق متخصص گوارش آقای دکترعابدی