فهرست

آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی ۱۴۰۲ از ۴ بهمن

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ تا ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ در این لینک   ps://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=102237&type=application/pdf  قابل مشاهده است.