فهرست

تحصیل ۷۲۴ دانشجو در دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل

رئیس دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل از تحصیل ۷۲۴ دانشجو در این دانشکده و فارغ التحصیل شدن ۲۳۶ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر بابازاده گفت: دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه در سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید و با پذیرش دانشجو در چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی و رشته پرستاری کار خود را آغاز کرد.


دکتر عارفه بابازاده رئیس دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: در این مدت تعداد ۱۰۹ دانشجو در رشته پزشکی، ۶۰ نفر دندانپزشکی و ۶۷  نفر در رشته فیزیوتراپی فارغ التحصیل گردیده اند و اکنون نیز ۷۲۴ دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند. 


وی با اشاره به اینکه در طول این مدت دانشجویان پردیس عناوین و افتخارات زیادی در زمینه های علمی، المپیاد ها و مسابقات ورزشی کسب نموده اند، گفت: رتبه نخست در آزمون علوم پایه دندانپزشکی در سال ۱۳۹۶ در کلان منطقه یک شمال کشور توسط دانشجو حامد قلی پور و کسب رتبه نخست در آزمون علوم پایه پزشکی در سال ۱۳۹۷ در کلان منطقه ۱ شمال کشور توسط آقای علی طاهری نژاد از جمله این افتخارات بوده است.


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: کسب رتبه نخست در آزمون پیش کارورزی در سال ۱۳۹۹ در کلان منطقه ۱ شمال کشور توسط آقای علی طاهری نژاد و کسب عناوین مهم در المپیادهای دانشجویی توسط خانم سارا کیهانی، خانم ملیکا نوروزانی و آقای امید عالیشاه از دیگر افتخارات این دانشگاه می باشد.