فهرست

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل از پارک علم و فناوری مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مظفرپور رییس دانشگاه و هیات همراه ضمن نشست با دکتر نعمت زاده رییس پارک علم و فناوری مازندران به منظور توسعه نوآوری و فناوری در شرکت های فناور و دانش بنیان حوزه سلامت از شرکت های مستقر در ساختمان مرکز نوآوری فکوری پارک علم و فناوری مازندران بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است دکتر سیدعلی مظفرپور ضمن بازدید از شرکت های فناور و دانش بنیان حوزه سلامت استان، گفتگوهای لازم برای عقد قرارداد مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بابل با پارک علم و فناوری استان و نیز افزایش سهم دانشگاه علوم پزشکی بابل در صندوق فناوری استان را انجام دادند.