ب

برگزاری وبینار تخصصی بین الملل

وبینار تخصصی بین المللی با عنوان14th Debate on Case Presentationبه شیوه مجازی با هماهنگی بیمارستان سینا و با همکاری گروه معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ پنج شنبه بیست و هفتم مرداد سال جاری ساعت 8:30 صبح به وقت تهران برگزار می شود

گفتنی است علاقمندان جهت شرکت در این برنامه و دریافت اطلاعات تکمیلی به لینک: https://en.tums.ac.ir/appraisetoraise/en/content/974/gallstone مراجعه نمایند.

 

                                                

اشتراک گذاری: