فهرست

نخستین جلسه کمیته رسانه قرارگاه جوانی جمعیت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نخستین جلسه کمیته رسانه قرارگاه جوانی جمعیت با حضور آقای حسین آقاجان نژاد رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه، آقای کاظمی گنجی رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی و اجتماعی شهرداری، آقای ابراهیم زاده مدیر روابط عمومی شهرداری، آقای رفیعی مسئول بسیج رسانه و مسئولین و کارشناسان دانشگاه در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات دانشگاه برگزار گردید.