فهرست

انتصاب سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی حکمی از سوی « دکتر سید علی مظفر پور» رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، «دکتر سید محمود مهدی نیا » به‌عنوان سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه منصوب شد و از زحمات «دکتر حسینعلی اصغرنیا» در دوران تصدی تقدیر به عمل آمد.