فهرست

راه اندازی مرکز پاسخگویی، مشاوره و راهنمایی بیماری کرونا در بابل

«روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»: این مرکز با شماره ارتباطی ۳۵۰۲ با هدف ارائه مشاوره تلفنی و راهنمایی مردم در خصوص کرونا ویروس به صورت شبانه روزی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی بابل راه اندازی شده است.