فهرست

انجام نخستین جراحی میکروتسه در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س) بابل

متخصص ارورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل از انجام نخستین جراحی میکروتسه در بابل در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)، دکتر محمدرضا آقاجانی میر گفت: روش جراحی میکروتسه آخرین مدل جراحی در نوع خود است و برای بیمارانی که  قبلا هیچ شانسی برای فرزندآوری نداشتند، انجام می شود.

وی  با اشاره به اینکه روش جراحی میکروتسه برای اولین بار در بابل در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س) انجام شد، گفت: روش جراحی فوق برای کشف وجود اسپرم در مردانی که بیضه های کوچک و عمدتا اشکالات کروموزومی و ژنتیکی دارند و از شانس پایئنی برای داشتن اسپرم برخوردارند، انجام می شود.
دکتر محمدرضا آقاجانی میر بیان داشت: مردان فاقد اسپرم در نمونه سِمِن ( semen) اسپرمی ندارد و عمدتا با اختلالات هورمونی با  FSHبالا همراه هستند.
متخصص ارورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل اضافه کرد: ۱۵% افرد فوق می توانند درصورت وجود اسپرم با ارزیابی کاریوتایپ و بررسی های ژنتیکی کاندید میکرو اینجکشن شوند . 
این متخصص اذعان داشت: حتی در موارد شدید نارسائی بیضه مادرزادی یا اکتسابی مانند سندرم سرتولی فاقد اسپرم بعد از کموتراپی و رادیوتراپی و نوع غیرموزائیک سندرم کلاین فلتراسپرم با میکروتسه اسپرم ممکن است یافت شود و بارداری  و تولد زنده  فراهم شود.