فهرست

اولین جشنواره دانشگاهی ایده های نوآورانه آموزشی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه، اولین جشنواره دانشگاهی ایده های نوآورانه آموزشی (ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل) در ۲۴ آذر ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار می نماید.

گفتنی است آخرین مهلت ارسال ایده نوآورانه ۱۹ آذر ماه ۹۸ می باشد. همچنین به نفرات اول تا سوم جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

دانشجویان گرامی جهت ارسال ایده خود می توانند با مراجعه به وب سایت edc.mubabol.ac.ir فرم ارائه ایده نوآورانه را دریافت و پس از تکمیل به آدرس ایمیل MOtahari@mubabol.ac.ir ارسال و یا با شماره تلفن ۳۲۱۹۰۵۹۳ تماس حاصل نمایند.