فهرست

اجاره یک باب دپارتمان جهت داروخانه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امید

اجاره یک باب دپارتمان حدود ۵۸ متر مربع جهت داروخانه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امید که موجر ملزم به ایجاد داروخانه و فروشگاه تجهیزات پزشکی و بهداشتی می باشد.

دانلود نمونه قرارداد