فهرست

تهیه و ارائه اقلام مواد غذایی مورد نیاز و طبخ و توزیع غذای دانشگاهیان برای (صبحانه، ناهار، شام، افطاری، سحری)

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد امور مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع آشپزخانه مرکزی دانشگاه را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای ذیصلاح واگذار نماید.

شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار : تهیه و ارائه اقلام مواد غذایی مورد نیاز و طبخ و توزیع غذای دانشگاهیان برای(صبحانه، ناهار، شام، افطاری، سحری). در سالن های غذا خوری سلف سرویس و یا خوابگاههای برادران و خواهران و پردیس خودگردان طبق جدول پیوست در دانشگاه علوم پزشکی بابل.

برای اطلاعات بیشتر و مشاهده ی قرارداد و دستورالعمل ها اینجا کلیک کنید.