فهرست

بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای دانشگاه علوم پزشکی بابل

بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای دانشگاه علوم پزشکی بابل
مراجعین محترم؛
بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال دانشگاه علوم پزشکی بابل به آگاهی عزیزان می رسد:

1-  این تارنما مجهز به امکان دریافت درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش اداره بازرسی و پاسخگویی شکایات، و تکمیل فرم درج شکایات است.  در پایان شما می توانید با شماره پیگیری دریافتی از پاسخ شکایت خود آگاه شوید.

2- به محض ثبت درخواست سعی میگردد در کوتاه ترین زمان نتیجه پیگیری مطرح شده به متقاضی اعلام گردد.

4- جهت بهره مندی از خدمات تفکیک شده هر بخش، به وبگاه مربوطه (مانند: بیمارستان، دانشکده، معاونت و...) مراجعه نمایید.

5- جهت تماس با بخش های مختلف، به وبگاه مربوطه (مانند: بیمارستان، دانشکده، معاونت و...) و قسمت تماس با ما مراجعه نمایید.

6 - این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد، در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.