بازدید نمایندگان منتخب مردم بابل از مراکز درمانی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر حسن حسن‌نتاج و دکتر احمد فاطمی نمایندگان منتخب مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی در دو دیدار جداگانه با حضور در بیمارستان‌ ۱۷ شهریور مرزیکلا و همچنین دکتر حسن حسن‌نتاج با همراهی دکتر سیدعلی مظفرپور رئیس دانشگاه با حضور در بیمارستان‌های آیت ا.. روحانی (ره) و شهید بهشتی بابل ضمن تبریک سال نو به کادر درمان و بیماران بستری، از روند ارائه خدمات درمانی بازدید بعمل آوردند.

 

 
 

 

اشتراک گذاری: