فهرست

صف انتظار برای دریافت پروتز حلزون شنوایی به صفر رسید

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ضمن اعلام اینکه صف انتظار برای دریافت پروتز به صفر رسیده است، از تحویل فوری ۶۸۸ پروتز حلزون شنوایی به مراکز کاشت خبرداد.

  به گزارش وبدا، مهندس سید حسین صفوی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای کودکان نیازمند کاشت حلزون اظهار داشت: با توجه به دستور وزیر بهداشت در خصوص  اجرای طرح ملی تحول کاشت حلزون شنوایی جهت  تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به مشکلات بیماران ناشنوای کاندید عمل کاشت حلزون شنوایی و به حداقل رساندن صف انتظار و پیرو مذاکرات و مصوبات جلسات کمیسیون کشوری کاشت حلزون بلافاصله مراحل تامین و تخصیص پروتز به همه بیماران در نوبت انتظار عمل کاشت حلزون در دستور کار  هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران قرار گرفت.
 وی افزود: هیات امنای صرفه جویی ارزی با تسریع در تامین حلزون شنوایی، حواله ۶۸۸ دستگاه پروتز جهت تحویل به مراکز کاشت حلزون سراسر کشور صادر و به این ترتیب صف انتظار بیماران برای دریافت پروتز از هیات امنای صرفه جویی ارزی به صفر رسید.
 رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تصریح کرد: با احتساب ۵۲۱ دستگاه پروتز ارسالی به مراکز کاشت حلزون پیش از اعلام آغاز اجرای طرح ملی کاشت حلزون شنوایی، مجموع حواله های صادره برای تحویل پروتز به مراکز کاشت حلزون از ابتدای سال جاری تا تاریخ نهم شهریورماه سال ۱۴۰۱ به ۱۲۰۹ دستگاه رسیدکه در مقایسه با آمار پروتزهای تحویلی در شش ماهه اول سال گذشته این تعداد یک رکورد محسوب می‌شود.
در مرکز کاشت حلزون شنوایی دانشگاه علوم پزشکی بابل که بعنوان تنها مرکز ارجاعی از کل استان مازندران، سمنان و گلستان می‌باشد از زمان راه‌اندازی از اردیبهشت ۱۴۰۰ تاکنون، ٢۸ کودک شمالی شنوایی خود را بدست آوردند.