فهرست

بهره‌برداری از پروژه‌های خیریه بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، بخش های خیرساز بیمارستان شهید یحیی نژاد با حضور دکتر سیدعلی مظفرپور رئیس دانشگاه، نیکوکاران، دکتر سیفی معاون درمان، دکتر سعادت رئیس بیمارستان، اعضای هیات مدیره موسسه خیریه بیمارستان شهید یحیی نژاد، مسئولین دانشگاهی و بیمارستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

قابل ذکر است بخش مامایی توسط خانواده زنده‌یادان حاج علی عباس زاده و حاجیه‌خانم شهربانو ظرافت با هزینه 10 میلیارد ریال مورد بازسازی قرار گرفت و همچنین دفتر موسسه خیریه بیمارستان به همت حاج علی‌قلی تبار با هزینه یک میلیارد ریال ساخته شد.