فهرست

انتصاب رئیس پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»، طی حکمی از سوی « دکتر سیدعلی مظفرپور» سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، «  دکتر علی‌جان احمدی‌آهنگر» به عنوان رئیس پژوهشکده سلامت دانشگاه منصوب شد و از زحمات « دکتر حسین نجف‌زاده» در دوران تصدی تقدیر بعمل آمد.