فهرست

بستری ۲.۸ درصد از جمعیت بابل به علت کرونا ( مشکوک و قطعی)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی بابل، دکتر جلالی از بستری بستری ۲.۸ درصد از جمعیت بابل به علت کرونا ( مشکوک و قطعی) در یکی از بیمارستان‌های این شهر خبر داد.

دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل گفت: ۲.۸ درصد از جمعیت بابل از زمان شیوع کرونا تاکنون بعنوان ابتلا به کرونا ( مشکوک و قطعی) در یکی از بیمارستان‌های این شهرستان بستری شدند، که کمترین آن با نیم درصد جمعیت مربوط به گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال و بیشترین با ۱۵درصد گروه سنی مربوط به افراد بالای ۸۰ سال بود.

وی افزود:از کل موارد مشکوک بستری در ۵ موج اپیدمی در شهرستان بابل؛ ۵۰.۰۶ درصد مرد و ۴۹.۴ درصد زن بودند و میانگین سنی کل موارد، ۵۳ سال بود.

دکتر جلالی گفت:میانگین سنی در موج پنجم نسبت به موج اول، ده سال کمتر شده است، به طوری که در موج اول به طور متوسط میانگین سنی بستری شدگان ۵۶ سال بوده که در موج پنجم به ۴۶ سال رسید.

وی افزود: در موج پنجم نسبت به موج اول روند درصد ابتلا در گروه سنی بالای ۴۰ سال کاهش یافته به طوری که این مورد در گروه سنی بالای ۸۰ سال به نصف رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل گفت: در این موج به همان نسبت ابتلا در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال افزایش یافت.
این مسئول ادامه داد:وضعیت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی توسط اماکن عمومی ۶۴ درصد و میزان استفاده از ماسک در شهرستان بابل ۴۵ درصد است که به طور متوسط ۲۰ درصد کاهش را نسبت به ماه‌های قبل در شهرستان نشان می‌دهد.
دکتر جلالی گفت: ۱۱۹۸ کودک زیر ۱۰ سال بابلی از زمان شیوع کرونا تاکنون بعنوان بیماران مشکوک و قطعی به کرونا بستری شدند.

وی اذعان داشت: ۳۲ درصد از میزان بستری در بابل مربوط به افراد بین ۶۰ تا ۷۹ سال و ۳۰ درصد هم بین ۴۰ تا ۵۹ سال است.
دکتر جلالی گفت: ۱۱.۷ درصد هم از کل بستری شدگان را گروه سنی ۸۰ سال به بالا تشکیل می‌دهند.
رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل افزود:حدود ۹۰ هزار تست کرونا (اعم از PCR و رپید تست) تاکنون از جمعیت شهرستان گرفته شده است.