فهرست

فاصله‌گذاری‌ حداقل ۱.۵ تا ۲ متری را در دوران کرونایی حفظ کنید

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دبه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، گفت: اگر مجبورید بیرون بروید، فاصله‌گذاری‌ حداقل ۱.۵ تا ۲ متری را در دوران کرونایی حفظ کنید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل،دکتر سیما محسنی اظهار کرد: هنوز تا شکست کرونا فاصله داریم بنابراین به توصیه‌های ایمنی توجه کرده و از تجمعات بی‌مورد پرهیز کنید.
وی تصریح کرد: در خانه بمانید؛ ما با کمک شما می‌توانیم کرونا را شکست‌ دهیم.
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم‌ پزشکی بابل گفت: از اوایل اسفند ماه سال گذشته در شهرهای کشور خود با اپیدمی ویروس کرونا مواجه شدیم. 
دکتر محسنی ادامه داد: در این مدت با توجه به رعایت کردن همشهریان به نکات بهداشتی، فاصله و دوری از تجمعات غیرضرور توانستیم تا حدودی این ویروس را در شهر بابل کنترل کنیم اما هنوز تا شکست کرونا فاصله داریم.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، با اشاره به اینکه کادر درمانی واقعا خسته شدند، از مردم خواست: لطفا موارد و نکات بهداشتی را رعایت کنید تا هر چه زودتر بیماری کنترل شود، پزشکان و پرستاران شاید دیگر توان لازم برای ارائه خدمات را نداشته باشند.