فهرست

برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیست و پنجمین شب ماه رمضان مصادف با ۳۰ خرداد در مسجد فاطمه الزهرا(س) درویش خیل

اجرای طرح سی شب سی مسجد اعزام گروه پزشکی تخصصی وعمومی (آموزشی و درمانی) جهت ویزیت رایگان به مساجد شهرستان بابل و بابلسر در شب های ماه مبارک رمضان

ادامه برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیست و پنجمین شب ماه رمضان مصادف با ۳۰ خرداد در مسجد فاطمه الزهرا (س)درویش خیل بابل با حضور پزشکان، پرستاران و ماما ها

اسامی پزشکان حاضر در مسجد فاطمه الزهرا (س)درویش خیل بابل در شب بیست و پنجم ماه رمضان :

پزشک متخصص ارولوژی آقای  دکتر حمید شافی، پزشک متخصص روانپزشکی خانم دکتر حمزءپور، پزشک فوق  تخصص قلب و آنژیو پلاستی آقای دکتر جعفری پور