فهرست

مراسم احیا شب قدر در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم احیا شب قدر در تاریخ ۹۶/۳/۲۷ از ساعت ۲۲ الی ۲:۳۰ بامداد در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل برگذار می شود.