فهرست

مراسم احیا شب قدر در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم احیا شب قدر در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم احیا شب قدر در تاریخ ۹۶/۳/۲۷ از ساعت ۲۲ الی ۲:۳۰ بامداد در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل برگذار می شود.