فهرست

نشست دکتر ربیعی در روابط عمومی دانشگاه به مناسبت روز ارتباطات وروابط عمومی

نشست دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی با مسئولین روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات وروابط عمومی با مسئولین روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در دفتر روابط عمومی دانشگاه برگزار شد .

نشست دکتر ربیعی در روابط عمومی دانشگاه به مناسبت روز ارتباطات وروابط عمومی

نشست دکتر ربیعی در روابط عمومی دانشگاه به مناسبت روز ارتباطات وروابط عمومی