فهرست

دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در مراسم سومین سالروز اجرای طرح تحول نظام سلامت

طرح تحول سلامت طرحی با هدف عدالت در دسترسی همه افراد به سلامت،کاهش هزینه برای همه به خصوص برای قشر ضعیف جامعه

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت؛ طرح تحول سلامت با حمایت همه جانبه رهبری، رئیس جمهور سلامت محور، وزیر جهادگر و مجلس که در همه مراحل حمایت می کرد ماندگار شد. اگر این چهار رکن با هم نبودن این طرح تحول شکل نمی گرفت. امیدواریم این طرح با حمایت همه جانبه برای همیشه پایدار بماند