فهرست

برگزاری مراسم سومین سالروز اجرای طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم سومین سالروز اجرای طرح تحول نظام سلامت دستاوردهای دولت و مجلس در حوزه سلامت، با حضور دکتر نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دکتر نجفی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مراسم سومین سالروز اجرای طرح تحول نظام سلامت دستاوردهای دولت ومجلس در حوزه سلامت،  با حضور دکتر نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی،دکتر نجفی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل،جمعی از اساتید،مدیران،همکاران و دانشجویان مورخ 96/۲/۲۴ در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار شد.

برگزاری مراسم سومین سالروز اجرای طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری مراسم سومین سالروز اجرای طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری مراسم سومین سالروز اجرای طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل