فهرست

چگونه باور کنیم کسانی که ماسک را از ما دریغ کردند قرار است به ما واکسن بدهند؟

وزیر بهدشت در آیین کلنگ زنی بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهید رجایی بابلسر با اشاره به کنترل مناسب بیماری کرونا در کشور، گفت: برای مدیریت بیماری با سختی‌هایی روبرو بودیم.

در حالی که برای تامین و جابجایی ماسک N95 در روزهای اول همه دنیا را زیر و رو می‌کردیم و با سختی از گروهی می‌گرفتیم.

همین آدم‌هایی که می‌گویند ما برای دارو و تجهیزات اجازه دادیم، اقلام را بلوکه می‌کردند.
همین است که امروز مقام معظم رهبری می‌فرمایند چگونه باور کنیم کسانی که ماسک را از ما دریغ کردند قرار است به ما واکسن بدهند؟