فهرست

دانشجویان ورودی سال ۹۹ مدارک خود را ارسال کنند

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشجویان ورودی سال ۹۹ باید مدارک خود را با توجه به رشته قبولی از ۲۲ دی تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ به معاونت آموزشی ارسال نمایند.

بند۱: نحوه ارسال مدارک بصورت پستی برای دانشجویان غیر از شهرستان بابل 

مدارک لازم:
۱- تصاویر شناسنامه و کارت ملی یک سری

۲- ۶ قطعه عکس پشت نویسی شده. 

۳- اصل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی یا گواهی موقت و ریزنمرات آنان و تصاویر برای پسران 2 سری و برای دختران اصل مدارک و یک سری تصاویر

۴- اصل گواهی موقت یا ا صل پایان تحصیلات دوره متوسطه دوم به همراه ریزنمرات

۵- تصاویر برای پسران ۲ سری برای دختران  اصل مدارک و ۱ سری  تصاویر

۶- اصل فرم انصراف قطعی دانشجو در صورت انصراف از تحصیل و تسویه حساب کامل تایید شده دانشگاه مربوطه.

۷- تصویر کارت پایان خدمت دائم، کارت معافیت پزشکی در مدت اعتبار آن ویژه آقایان در صورت داشتن یا تصویر معافیت تحصیلی، در غیر اینصورت فیش واریزی برای صدور معافیت  تحصیلی به  بانک ملی باشماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۵۶۲۰۰2312 بنام آقای کاظم تیموری خناری به مبلغ ۸۷۰۰تومان.

۸- CD مربوط به زمان ثبت نام اینترتی که  مدارک مربوطه بارگذاری شده بود. 

آدرس پستی برای دانشجویان خارج از شهرستان بابل :
 شهرستان بابل -خیابان گنج افروز -دانشگاه علوم پزشکی –معاونت آموزشی –امور پذیرش وثبت نام

بند۲: نحوه تحویل دستی برای دانشجویان شهرستان بابل وحومه بابل:

 صرفا دانشجویانی که محل سکونتشان در بابل وحومه همین شهرستان می باشد می توانند مدارک را بصورت بسته بندی در ساعات فعال اداری در روزهای تعیین شده ذیل به خانم ها حقانی- یوسفی تحویل دهند.

 رشته پزشکی دانشکده های پزشکی و پردیس خودگردان از روز دوشنبه ۹۹/۱۰/۲۲  لغایت سه شنبه ۹۹/۱۰/۲۳
 رشته های دندانپزشکی و فیزیوتراپی دانشکده های دندانپزشکی، توانبخشی و پردیس از روز دوشنبه ۹۹/۱۰/۲۹  لغایت سه شنبه ۹۹/۱۰/۳۰
 رشته پرستاری و مامایی دانشکده های بابل و پردیس در روزهای چهارشنبه ۹۹/۱۱/۱ و شنبه ۹۹/۱۱/۴
 رشته های  دانشکده پیراپزشکی روز یکشنبه ۹۹/۱۱/۵ لغایت دوشنبه ۹۹/۱۱/۶ 
 رشته های  دانشکده توانبخشی روز سه شنبه ۹۹/۱۱/۷ لغایت چهارشنبه ۹۹/۱۱/۸
 رشته های دانشکده رامسر پرستاری و بهداشت از روز شنبه ۹۹/۱۱/۱۱ لغایت یکشنبه ۹۹/۱۱/۱۲
توجه: مدارک بصورت غیر بسته بندی تحویل گرفته نمی شود. ذکر نام نام خانوادگی ونام رشته روی بسته الزامی می باشد.