فهرست

افتتاح نخستین مرکز نیکوکاری دانشگاهی در سطح استان مازندران در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نخستین مرکز نیکوکاری دانشگاهی استان مازندران با عنوان «منا» با حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان مازندران و رئیس دانشگاه افتتاح شد.

گفتنی است مدیریت این مرکز به عهده حجت‌الاسلام‌ دکتر نیکزاد می‌باشد و مقرر گردید با کمک اساتید، کارکنان و دانشجویان جهت رفع نیازمندی‌های دانشجویی فعالیت کند و تمامی فعالیت‌های نیکوکارانه دانشگاه از طریق این مرکز هدایت و جهت یابد.

قابل ذکر است این مرکز دارای ۳ عضو هیئت ‌امنا و ۱۰ عضو کمیته اجرایی با حضور معاونین دانشگاه، اساتید، کارکنان، نماینده دانشجویان در تشکلات دانشجویی در دفتر نهاد رهبری دانشگاه فعالیت خواهند نمود