فهرست

کمک ۵ میلیارد ریالی خیرین به بیمارستان کودکان امیرکلا در تابستان ۹۹

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کودکان امیرکلا، دکتر حمید خاکساریان مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا از کمک ۵۱۷ میلیون تومانی به بیمارستان خبر داد.

دکتر حمید خاکساریان مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان توسط خانواده زنده یاد حاج اصغر دولت آبادی جهت خرید زمین به این مرکز و مبلغ ۴۰ میلیون تومان توسط خانم زهرا قربان نیا دلاور برای خرید تجهیزات پزشکی به بیمارستان اهدا شد.

وی افزود: ۲ دستگاه الکتروکاردیوگراف و ۱ دستگاه پمپ سرم به مبلغ ۴۴ میلیون تومان توسط خانواده زنده‌یاد حاج ابراهیم میر اسماعیلی‌کیا و همسرش به بیمارستان کودکان امیرکلا تحویل داده شد.

مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا ادامه داد: 2دستگاه انکوباتور نوزاد به مبلغ ۶۰ میلیون تومان توسط خانواده زنده‌یاد حاج سید خلیل شریفیان و همچنین تخت نوزادان به مبلغ ۴۰ میلیون تومان توسط خانم دکتر جعفریان به این مرکز اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه سه دستگاه پمپ سرم به مبلغ ۵۸ میلیون تومان توسط خیرین نیک اندیش اهدا شد، گفت: یک دستگاه بن ماری و ۵ دستگاه ترمومتر به مبلغ ۱۲ میلیون تومان توسط آقای مهدی امینی‌کیا به بیمارستان تحویل داده شد.

مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا عنوان کرد: دستگاه هود میکروبیولوژی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط حاج مهدی نوری و ۲ عدد دستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر به مبلغ ۱۳ میلیون تومان توسط دکترعلی‌اصغر عالیشاه و همچنین ماسک، گان، دستکش و ... به مبلغ ۳۵ میلیون تومان به این بیمارستان اهدا شد.