فهرست

عدم درمان بموقع کم‌کاری تیروئید در شیرخوارگان می تواند منجر به عقب ماندگی ذهنی ‌شود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مرتضی علیجانپور، از ایجاد عقب ماندگی ذهنی در صورت عدم درمان بموقع کم‌کاری تیروئید در شیرخوارگان خبر داد و گفت: از اقدامات مهم وزارت بهداشت برنامه غربالگری کشوری در دوره نوزادی می باشد که موجب شناسایی کودکان دچار کم‌کاری تیروئید و درمان بموقع شده است.

دکتر مرتضی علیجانپور فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان گفت: غده تیروتید وظیفه ترشح هورمون تیروئید را بعهده دارد. این هورمون برای رشد وتکامل کودکان کاملا ضروری است که این امر بخصوص در چند ماه اول تولد، مهمتر و حیاتی تر می باشد.

وی با بیان اینکه تشخیص ودرمان بموقع کم کاری مادرزادی تیروئید برای جلوگیری ازآسیب مغزی درماههای اول زندگی ،امری حیاتی است، بیان داشت: درکودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید مواردی چون تاخیردرتشخیص یادرمان- درمان ناکافی و یا عدم همکاری والدین دردرمان صحیح این بیماران در3سال اول تولد میتواند منجر به آسیب جبران ناپذیرمغزی شود.

 فوق تخصص غدد  و متابولیسم کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد:  شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در دنیا ۱ به ۴۰۰۰ بوده که درسالهای اخیر به علت افزایش میزان تشخیص آن به ۱ به ۲۰۰۰ افزایش یافته و شیوع  آن درایران نسبتا بالاتر و در حد ۱ به ۱۰۰۰ می باشد.

دکتر مرتضی علیجانپور با اشاره به اینکه خوشبختانه ازسال ۱۳۸۴، برنامه غربالگری کشوری دردوره نوزادی برای تشخیص زودرس کم کاری مادرزادی تیروئید و با همت وزارت بهداشت ومراکز بهداشتی سراسرکشور راه اندازی شد، اظهار داشت: این نوزادان در روزهای ۷-۳ تولد غربالگری میشوند و در صورت تائیدبیماری، سریعا تحت درمان قرارمی گیرند.

وی در همین راستا گفت: به لطف این برنامه ملی درصدکودکانی که قبلا بعلت کم کاری تیروئید درکشور دچار عقب ماندگی ذهنی می شدند بسیارکم شده است و اکثر این کودکان با توجه به تشخیص ودرمان صحیح و به موقع، ازهوش وتکامل نرمال (همانند کودکان طبیعی) برخوردارشده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطر نشان کرد:  لذا به همه خانواده ها توصیه می شودکه برنامه غربالگری نوزادی را جدی تلقی نمائید وحتما در روزهای  ۷ - ۳ تولد جهت انجام نمونه گیری ازپاشنه پا به مراکز بهداشتی مربوط مراجعه نمایند ودرصورت تائید نهائی کم کاری مادرزادی تیروئید، این بیماران طبق نظر پزشک معالج وتحت درمان با قرص لووتیروکسین روزانه یکبار در صبح  قرار خواهندگرفت.

دکتر علیجانپور با اشاره به اینکه خانواده این بیماران بایدبه دستورات پزشک معالج درخصوص نحوه صحیح مصرف قرص و مراجعات بعدی همراه با آزمایشات کنترلی، دقت کافی داشته باشند، تصریح کرد:  این کودکان لازم است تا3سال تحت درمان و مراقبت های نزدیک قرارداشته باشند و ازآنجائیکه دردرصدی از این بیماران، کم کاری تیروئید به صورت گذرا است، در پایان سه سالگی به مدت یک ماه قرص لووتیروکسین قطع می شود و مجددا آزمایش تیروئید انجام می شود در صورت عود حالت کم کاری درآزمایش تیروئید، مجددا باید قرص لووتیروکسین شروع شود و این کودکان تا آخرعمر بایستی درمان را ادامه دهند.

وی اذعان داشت: درحالت دوم ممکن است آزمایش کودک بعد از قطع یک ماهه دارو، درحد نرمال باشدکه دراین حالت نیاز به شروع مجدد قرص نیست ولی لازم است درچند نوبت دیگر نیز آزمایش تیروئید تکرار شود. چرا که ممکن است موارد خفیف تر بیماری بصورت تاخیری ودرماههای بعد، عودکنند و نیازمند شروع مجدد درمان باشند.

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: با توجه به وابستگی بالای رشد مغز به عملکرد تیروئید به هیچ وجه قطع یکماهه دارو در ۳ سال اول تولد جهت افتراق موارد گذرا از دائمی نباید انجام شود.