فهرست

کسب رتبه برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشنواره شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر زاهد پاشا از کسب رتبه برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشنواره شهید رجائی بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی خبر داد.

دکتر عین ا... زاهد پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: سنجش میزان پویایی و بالندگی نظام اداری به منظور بهبود مستمر آن در راستای تحقق اهداف توسعه کشور، امری ضروری است که هر ساله با اتکا به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی به عنوان اجزای نظام اداری و مبتنی بر شاخص‌های عمومی منبعث از برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری و شاخص‌های اختصاصی دستگاهی صورت می گیرد.

وی افزود: در همین راستا بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل موفق به کسب رتبه برتر در محور اقدام برجسته در جشنواره شهید رجائی شد و لذا در این ارتباط معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع ضمن تبریک برای کسب این افتخار، از اهتمام و تلاشهای مجدانه رئیس محترم دانشگاه، معاونت توسعه و عوامل اجرائی قدر دانی نمودند.