فهرست

کمک ۶۰۰ میلیون ریالی به بیمارستان کودکان «شفیع‌زاده» امیرکلا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کودکان «شفیع‌زاده»امیرکلا، دکتر حمید خاکساریان از کمک ۶۰۰ میلیون ریالی به بیمارستان کودکان «شفیع‌زاده» امیرکلا خبر داد.

دکترحمیدخاکساریان مدیر بیمارستان شفیع‌زاده امیرکلا گفت:  مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال از طرف خانواده زنده‌یادان حاج نقی خلیلی‌امیری و خانم مهتابه اسماعیل‌پورامیری جهت خرید تجهیزات پزشکی به بیمارستان کودکان شفیع‌زاده امیرکلا اهدا شد.