فهرست

بازديد وزير اقتصاد از بيمارستان شهيد رجایی بابلسر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، وزیر اقتصاد بهمراه نماينده مجلس، امام جمعه، فرماندار بابلسر و رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی بابل در خصوص بررسى راهكارهاى مناسب براى بازسازى و نوسازى ساختمان قديمى موجود در محوطه بيمارستان شهید رجایی بابلسر جهت تبديل آن به يك مركز فرهنگى خدماتى ارزشمند، از این مرکز بازدید نمودند.