فهرست

منابع الکترونیکی دانشگاه

 

منابع الکترونیکی دانشگاه

 

 sage

 1

Web of Science

2

  ProQuest

3

Wiley-blackwell

4

Springer protocols

5

Springer Images MD

Clinical key

7

The chocran Library

8

Scopus

9

WileyBlack Ebook collection

10

UpToDate

11

Ovid

12

Sciencedirect

13

MDconsult

14

Mosby’s Nursing Consult

 15

Mosby’s Nursing INDEX

16

Mosby’s Nursing Skill

17

(نسخه آزمایشی )CABI 

18

(نسخه آزمایشی )Jaypee BROTHERS

 19

(نسخه آزمایشی ) Iknito

 20

 Rdml 

21

 SID.IR

22

(دسترسی 3 ماهه ) BMJ

 23

 primal picture

 24

 

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی بابل ،در حال حاضر تستهای غربالگری برای سرطانهای شایع در کشور توسط پزشکان انجام می شود و به علت هزینه های بالای این برنامه و امکانات زیادی که نیاز دارد مراکز بهداشتی نمی توانند آن را انجام دهند.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /70 /18
دکتر مطلب نژاد ششمین سال غربالگری رایگان سرطان دهان را خدمتی شایسته از دانشکده دندانپزشکی بابل دانست

دکتر مطلب نژاد ششمین سال غربالگری رایگان سرطان دهان را خدمتی شایسته از دانشکده دندانپزشکی بابل دانست

دکتر مینا مطلب نژاد سرپرست تخصصی بخش دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل در مصاحبه با روابط عمومی دانشکده اذعان داشت یکی از خدمات بسیار مهم در حوزه سلامت عمومی جامعه، سلامت دهان و دندان است.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /91 /18