بازدید هیات ارزشیابی رشته تخصصی جراحی عمومی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، هیات ارزشیابی رشته تخصصی جراحی عمومی وزارت بهداشت ، ضمن نشست با رئیس دانشگاه و گروه جراحی عمومی از ظرفیت های دانشگاه بازدید نمودند.

 در این بازدید آقایان دکتر سید حسن امامی رضوی، دکتر محمد رئیس زاده، دکتر غلامعلی گدازنده و سرکار خانم مریم میلاد ضمن شرکت در جلسه گروه آموزشی جراحی عمومی در بیمارستان شهید بهشتی، با اعضای هیات علمی و دستیاران تخصصی این گروه دیدار کردند و از امکانات آموزشی و درمانی این گروه در بیمارستانهای شهید بهشتی و آیت الله روحانی بازدید نمودند.
در پایان هیات ارزشیابی رشته تخصصی جراحی عمومی وزارت بهداشت با حضور در دفتر ریاست دانشگاه با دکتر سیدعلی مظفرپور دیدار کردند و به بررسی عملکرد گروه، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات لازم برای توسعه رشته های فوق تخصصی جراحی در دانشگاه بابل در سالهای آینده پرداختند.

 

اشتراک گذاری: