اساتید اروپایی و آسیایی در کنگره‌ی بین المللی جراحان مغز و اعصاب ایران در بابل شرکت می کنند

رئیس انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران از حضور اساتید اروپایی و آسیایی در کنگره‌ی بین المللی جراحان مغز و اعصاب ایران در بابل خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید ابراهیم کتابچی رئیس انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران بیان داشت: کنگره‌ی بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران 3 الی 5 آبان ماه 1402در بابل برگزار می شود.
وی افزود: هدف از برگزاری این کنگره بررسی پدیده های نوین جراحی اعصاب می باشد.
دکتر سید ابراهیم کتابچی در همین راستا ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی بابل همراه با سایر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران و اروپا عهده دار برگزاری این کنگره خواهند بود.

 

اشتراک گذاری: