فهرست

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از پروژه های درمانی و بهداشتی بندپی غربی و شرقی 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سیدعلی مظفرپور رئیس دانشگاه با همراهی دکتر اکبرزاده پاشا رئیس خیرین،مهندس علیزاده رئیس اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه از پروژه های درمانی و بهداشتی در حال ساخت دانشگاه شامل خانه بهداشت ملاکلا، ساختمان جدید مرکز ناباروری فاطمه الزهرا(س)، خانه بهداشت شهیدآباد و صلح‌دارکلا بازدید نمودند.

قابل ذکر است رئیس دانشگاه بصورت سرزده از مراکز بهداشتی خشرودپی و گلیا وهمچنین با همراهی پیمان بابا گل زاده بخشدار بندپی غربی از مرکز دیوا بازدید کردند.