فهرست

هشتمین جلسه ستاد طرح دارویار دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط‌عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل، هشتمین جلسه ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بررسی روند اجرای طرح دارویار و بررسی چالش های موجود با حضور معاونین غذا و دارو ، درمان، رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه، نماینده دادستان، کارشناس رئیس اداره تعزیرات حکومتی ، دانشگاه، رئیس انجمن داروسازان، رئیس نظام پزشکی، معاون درمان بیمه تامین اجتماعی و کارشناسان و مدیران مربوطه برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده از ابتدای طرح تاکنون ارائه گردید.
همچنین در خصوص کمبود های دارویی و پیگیری های انجام شده توضیحاتی ارائه گردید.