فهرست

انتصاب سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی حکمی از سوی « دکتر سید علی مظفر پور» رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، «دکتر حسینعلی اصغرنیا » به‌عنوان سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه منصوب شد و از زحمات «دکتر آرام تیرگر» در دوران تصدی تقدیر به عمل آمد.