فهرست

درخشش دانشجویان پزشکی در آزمون‌های جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی

دکتر منصور بابایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از کسب رتبه کشوری توسط دانشجویان این دانشگاه در شصت و نهمین دوره آزمون پیش کارورزی و شصت و ششمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر بابایی بیان داشت: بر اساس نتایج اعلام‌شده از مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، 6 نفر از دانشجویان رشته پزشکی این دانشگاه موفق به کسب رتبه کشوری در شصت و نهمین دوره آزمون پیش کارورزی و شصت و ششمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی شدند.