فهرست

راه اندازی سومین سالن مهارتهای بالینی مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مریم قائمی از راه اندازی سومین سالن مهارتهای بالینی مرکز مطالعات و توسعه و آموزش علوم پزشکی دانشگاه خبر داد.

دکتر مریم قائمی امیری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل گفت: از آنجاییکه هر ساله با توجه به اجرای برنامه تحول و نوآوری در نظام درمان و آموزش پزشکی؛ وظایف متعددی برای مرکز مطالعات و توسعه و آموزش علوم پزشکی دانشگاه در سطح وزارتخانه تعیین و در راستای آن مسئولیتها و ساز و کارهای اداری مرتبط با آن در سطح دانشگاه مشخص شده است؛ هر روز  نیاز به فضای بیشتر آموزشی و پرسنل تخصصی در این خصوص مشاهده می شود.   

این مسئول بیان داشت: با دستور رئیس دانشگاه و حمایت های معاون آموزشی و معاون توسعه منابع و مدیریت دانشگاه، ساخت سالن مهارتهای بالینی که از تاکیدات برنامه اعتبار بخشی دانشگاههای علوم پزشکی بوده و سهم عمده ای از آموزشهای بالینی دانشجویان گروههای پزشکی در مرحله قبل از ورود به عرصه های بالینی را عهده دار می باشد؛ در دست اقدام قرار گرفت.

وی  ادامه داد: این سالن با تامین اعتباری حدود ۳۷۵ میلیون بازسازی و تجهیز شد و مصادف با هفته دولت و گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر، رجایی و باهنر در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ باحضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشگاه افتتاح گردید.

دکتر قائمی ضمن قدردانی از کلیه مسئولین مجری و حامی این پروژه، اظهار داشت: امید است با بهره گیری از این امکانات شاهد توسعه و ارتقا هرچه بیشتر آموزش‌های پزشکی باشیم.