فهرست

۳۰ درصد فوتی در بابل مربوط به گروه سنی زیر ۶۰ سال می باشد

دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: تعداد کل بستری شدگان مشکوک و قطعی به کووید در شهرستان بابل تاکنون ۱۸۳۶۱ نفر می باشند، بنابراین تاکنون حدود ۳.۵ % از جمعیت بابل در یکی از بیمارستانهای بابل بستری شدند.

وی گفت: حدود ۵۰ درصد از بیماران مشکوک بستری نتیجه تست آنها مثبت شد.
دکتر جلالی افزود: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون تاکنون ۷۶۹ فوتی قطعی مبتلا به کرونا در بابل ثبت شده است.

این مسئول با ذکر این نکته که تاکنون ۲۴ درصد از جمعیت بابل مورد آزمایش کرونا قرار گرفتند، بیان داشت: تاکنون ۱۲۴۷۸۳ مورد تست (اعم از رپید یا pcr) انجام شده است که نتیجه تست حدود ۳۱% مثبت بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: میانگین سنی کل بستری شدگان ما تاکنون حدود ۵۲ سال است  که درموج اول اپیدمی میانگین سنی  حدود ۵۷ و در موج پنجم ۴۷ سال است.

وی ادامه داد: از کل بستری شدگان در بابل تاکنون حدود ۴۹% مرد و ۵۱% زن بودند که در موج اول اپیدمی خانم ها حدود ۴۴% بودند ولی در موج پنجم خانمها ۵۶% را تشکیل دادند.

این مسئول افزود: از کل بستری شدگان ما تاکنون حدود ۸% آنها در گروه سنی زیر۱۰ سال قرار دارند که این عدد در موج اول حدود ۱% و در موج پنجم حدود ۷% است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: در موج اول ۱۵% بستری شدگان در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار داشتند اما همین گروه سنی در موج پنجم ۲۴% از  بستری شدگان را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: در موج اول ۱۰% بستری شدگان در گروه سنی ۸۰ سال و بالاتر بودند، اما همین گروه سنی در موج پنجم ۴% از  بستری شدگان را به خود اختصاص دادند.

دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: از کل موارد فوتی ما حدود ۲% در گروه سنی زیر ۱۰ سال، ۴۴% در گروه سنی ۶۰ تا ۷۹ سال و حدود ۲۶% نیز در گروه سنی ۸۰ سال و بالاتر قرار دارند.