فهرست

بازدید تیم علمی و اجرایی کشور کوبا از روند کار آزمائی فاز سوم واکسن پاستور در بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی بابل، دکتر فرزاد جلالی از حضور اعضای هيئت علمى و اجرايی و نمایندگان انستیتو پاستور کوبا جهت بازدید از از روند کار آزمائی بالینی فاز سوم واکسن پاستور در بابل خبر داد.

دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: هيئت علمى، اجرايی و نمایندگان انستیتو پاستور کوبا با هماهنگی انستیتو پاستور ایران برای بازدید از روند کار آزمائی بالینی فاز سوم واکسن پاستور در دانشگاه علوم پزشکی بابل حضور یافتند و از زحمات، سرعت، دقت و نظم انجام کار در دانشگاه بابل قدردانی کردند.

وی بیان داشت: این کار آزمائی بالینی که از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ علاوه با بابل همزمان در ۷ شهر دیگر کشور انجام شده بود به مرحله نهائی رسیده و در این پروژه حدود ۳۰۰۰ فرد تحت تزریق واکسن در دو دوز به فاصله یک‌ماه قرار گرفتند.

این مسئول افزود: یاد آوری می شود این واکسن که در نوع خود یکی از بهترین واکسن های دنیا محسوب می شود، نوعی واکسن کونژوگه بوده و در مطالعات اولیه کمترین عوارض را داشته و در مطالعات کوبا که بر روی حدود ۴۰ هزار نفر انجام شده ایمنی ۹۱.۶ درصد داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: این واکسن که مراحل نهائی کار آزمایی را در حدود ۲۴ هزار نفر در ۸ شهر ایران تمام کرده است، هم اکنون بر روی خط تولید انستیتو پاستور قرار گرفته و بزودی در بسته واکسیناسیون کشور قرار خواهد گرفت.