فهرست

برگزاری شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و پنجمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و پنجمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی بصورت الکترونیک و در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می شود.

گفتنی است: زمان ثبت نام آزمون از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ تا روز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی Sanjeshp.ir خواهد بود.