فهرست

راه یابی ایده عضو هیات علمی دانشگاه به مرحله نهایی «مسابقه ایده شو»

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قدیمی از انتشار فراخوان «نیماد» برای اعطای گرنت به محققان خبر داد.

دکتر رضا قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت:  ایده شو رویداد مهم کشوری هست که توسط پژوهشگاه رویان در حیطه های محصولات فن اورانه، نوآورانه سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت برگزار میگردد.

وی ادامه داد: در این دوره ایده «دکتر محمدحسین اصغری» عضو هیات علمی گروه سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت عنوان: «طراحی، ساخت و ارزیابی زخم‌پوش پیشرفته حاوی محیط به دست آمده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی به منظور تسریع روند ترمیم زخم» موفق به صعود به مرحله نهایی ایده شو گردید.