فهرست

برگزاری مرحله دوم آزمون نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص (طرح ملی کووید)

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرحله دوم آزمون نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان، در یک نوبت شامل پرستاری مراقبت های ویژه در آی سی یو سطح ۱ و ۲ و مدیریت بیماران متوسط، شدید و بحرانی کووید ۱۹ بستری در بخش های عادی و ویژه برای متخصصین، در روز پنج شنبه مورخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰ در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.