فهرست

شعار روز جهانی بدون دخانیات ۲۰۲۱: " Commit to quit "تعهد برای ترک دخانیات"

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۴ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ هفته ملی بدون دخانیات نامگذاری شده است.

گفتنی است: شعار ملی هفته بدون دخانیات ۱۴۰۰: تعهد من، ترک قلیان می باشد.

قابل ذکر است: روز شمار هفته ملی بدون دخانیات ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام گردید: